UTERUS VE FERTİLİZASYON MAKETİ

  • İki ayrı frontal kesit yapısında kadın genital organları üzerinde ovulasyon mekanizmasını sergileyen eğitim modeli şeklindedir.
  • Fertilizasyonun lokasyonu ve şeklini sergilemektedir.
  • Overler, ovarium ve uterusun kesit görüntüsü büyütülmüş bir şekilde sergilemektedir.
  • İki ayrı görüntü halinde stand üzerinde sergilenmektedir.
  • Yaklaşık olarak 25×85 cm boyutlarındadır.