MEME ANATOMİSİ MAKETİ (NORMAL PERİYODUNDA)

  • Maket meme, tek bir adet stant üzerine monte edilmiş olmalıdır.
  • Normal periyodundaki meme anatomisinin öğrenilmesi amaçlı üretilmiştir.
  • Kadın memesinin iç yapısını normal durumda sagital kesitli olarak
  • iki parça halinde sergileyen model olarak bir taban üzerinde sergilenmiştır.
  • Memenin areolası, sinüsü, ductul ve duktusları ile süt üreter alveolları simüle edilmektedir.
  • PVC plastikten imal edilmiştir.