OFİS

  • SANCAK MH. KONRAD ADENAUER CD. 31/B ÇANKAYA/ ANKARA

  • +90 (312) 428 28 64

  • +90 (312) 428 28 65

  • songur@songurticaret.com

  • +90 (505) 789 1682

  • +90 (505) 789 1687